РАДИО-АМАТЕРСКИ ОБРАСЦИ

САГЛАСНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ

Подаци о родитељу
Подаци о детету

Када попуните поља, кликните на дугме 'Преузми документ' и добићете попуњен образац у ПДФ формату који можете снимити и штампати.

Уколико нешто желите да исправите у документу, вратите се на образац и поновите поступак. Образац памти последњи унос.

Не проварава се исправност уноса! Документ ће бити исписан онако како унесете податке.

Produced By YT9TP